Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

36.

U dzieci najczęściej występującym guzem zlokalizowanym w śródpiersiu tylnym jest:

  • A. guz Wilmsa.
  • B. chłoniak nieziarniczy (NHL).
  • C. chłoniak ziarniczy (choroba Hodgkina - ziarnica złośliwa).
  • D. retinoblastoma.
  • E. neuroblastoma.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań