Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

37.

Świsty w fazie wydechowej u małego dziecka mogą wystąpić w przebiegu:
1) podgłośniowego zapalenia krtani;       4) ringu naczyniowego;
2) aspiracji ciała obcego do dróg oddechowych;   5) zapalenia nagłośni.
3) mukowiscydozy;
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,5.
  • B. 2,3,4.
  • C. 2,3,5.
  • D. 2,3,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań