Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

103.

Zgodnie z Wytycznymi resuscytacji 2015 ERC dotyczącymi opieki poresuscytacyjnej, temperaturą docelową (Targeted temperature management) jest temperatura:

  • A. 37°C.
  • B. 36°C.
  • C. 35°C.
  • D. 34°C.
  • E. 33°C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań