Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

102.

Zgodnie z Wytycznymi resuscytacji 2015 ERC leczeniem pierwszego rzutu w zaostrzeniu astmy jest:

  • A. β2-mimetyk podawany wziewnie.
  • B. β2-mimetyk podawany dożylnie.
  • C. magnez podawany wziewnie.
  • D. adrenalina podawana domięśniowo.
  • E. żaden z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań