Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

61.

Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zespołu alergii jamy ustnej:

  • A. progresję objawów w kierunku zmian systemowych obserwuje się u od 2% do 10 % pacjentów.
  • B. zespół alergii jamy ustnej - OAS (oral allergy syndrome) - to konsekwencja reakcji krzyżowej IgE-zależnej na pokarmy (najczęściej świeże owoce, orzechy, warzywa, przyprawy) u pacjentów uczulonych na alergeny inhalacyjne.
  • C. wśród uczulonych na brzozę 20% pacjentów reaguje zmianami typu OAS, a wśród uczulonych na trawy i bylicę podobne objawy występują w 70% przypadków.
  • D. uważa się, że oprócz typowych objawów ustno-gardłowych, dolegliwości systemowe poza układem pokarmowym występują u około 9% pacjentów, a u około 3% pacjentów występują objawy systemowe bez zmian ustno-gardłowych, natomiast u około 2% rozwija się wstrząs anafilaktyczny.
  • E. CRD (Component Resolved Diagnostics) ma duże znaczenie w diagnostyce zespołu OAS.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań