Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

6.

U pacjenta z podejrzeniem alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych obraz tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości uwidacznia:

  • A. współistnienie guzków wewnątrzzrazikowych, obszarów mlecznego szkła, mozaikowatość oraz cechy pułapki powietrznej.
  • B. współistnienie pęcherzy rozedmowych, jam grubościennych z rozpadem, ziarniniaków zlokalizowanych wzdłuż pęczków naczyniowo-oskrzelowych.
  • C. współistnienie jam cienkościennych, obszarów konsolidacji i ziarniniaków zlokalizowanych głównie w dolnych polach płucnych.
  • D. współistnienie obszarów mlecznego szkła, mozaikowatość oraz pęcherzy rozedmowych zlokalizowanych w dolnych polach płucnych.
  • E. współistnienie jam grubościennych z rozpadem, obszarów mlecznego szkła oraz cech pułapki powietrznej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań