Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

5.

W przypadku podejrzenia alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych celem potwierdzenia rozpoznania niezbędne jest:

  • A. wykazanie narażenia na antygen, który potencjalnie może wywoływać obraz AZPP.
  • B. wykazanie dodatniego wyniku wziewnej prowokacji podejrzanym antygenem.
  • C. wykonanie testu proliferacji limfocytów.
  • D. wykonanie otwartej biopsji chirurgicznej płuca.
  • E. wszystkie odpowiedzi są błędne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań