Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(119)

91.

Choroby opłucnej w oddziale intensywnej terapii:
1) najczęstszą przyczyną obecności płynu w jamie opłucnej jest zapalenie płuc;
2) w zapaleniu płuc płyn w jamie opłucnej ma charakter wysięku;
3) płyn o charakterze przesięku oznacza, że doszło do uszkodzenia opłucnej lub jej naczyń;
4) kryteriami pozwalającymi odróżnić przesięk od wysięku są kryteria Lighta i o podobnej czułości kryteria Heffnera, które nie wymagają jednoczesnego pobierania krwi;
5) grubość warstwy płynu w opłucnej większa niż 1 cm na zdjęciu RTG w pozycji leżącej bocznej wskazuje na konieczność drenażu jamy opłucnej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,3,4.
  • D. 2,3,5.
  • E. 2,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań