Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(119)

90.

Bariera krew-mózg:
1) śródbłonek naczyń mózgu charakteryzuje się występowaniem luźnych połączeń międzykomórkowych, dzięki czemu woda, tlen, dwutlenek węgla i glukoza łatwo przenikają przez barierę;
2) u noworodków, jak i u osób w starszym wieku, bariera krew-mózg jest obniżona;
3) białko S-100 fizjologicznie występuje w komórkach glejowych i w komórkach Schwanna, a jego obecność w surowicy świadczy nie tylko o uszkodzeniu komórek mózgu, lecz także o uszkodzeniu bariery krew-mózg;
4) wymiana składników pomiędzy mózgiem a krwią odbywa się za pomocą płynu mózgowo-rdzeniowego, który jest lekko hipotoniczny w stosunku do osocza;
5) po urazie bariera krew-mózg zostaje uszkodzona w regionie bezpośrednio objętym urazem.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,4.
  • C. 1,3,4.
  • D. 2,3,5.
  • E. 2,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań