Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(119)

80.

Podczas resuscytacji noworodków bezpośrednio po urodzeniu:
1) u wcześniaków poniżej 32 tygodnia ciąży w czasie wentylacji należy podawać mieszaninę tlenu z powietrzem pod kontrolą pulsoksymetru;
2) u wydolnych noworodków aktualnie nie zaleca się opóźnienia klemowania pępowiny;
3) zaleca się jak najszybsze odsysanie smółki z nosa i ust po urodzeniu główki dziecka (gdy główka jest jeszcze w kroczu);
4) jeśli urodzone dziecko jest wiotkie, nie oddycha i obecna jest smółka, a próba intubacji przedłuża się, należy rozpocząć wentylację maską twarzową;
5) do podawania adrenaliny rekomenduje się drogę dożylną i stosuje się dawkę 10-30 µg/kg m.c.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,2,5.
  • C. 1,4,5.
  • D. 2,3,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań