Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(119)

79.

Stymulatory i stymulacja nerwów obwodowych - wskaż zdanie nieprawdziwe:

  • A. wystąpienie parestezji jest sygnałem ostrzegawczym o zagrażającym naruszeniu nerwu.
  • B. zastosowanie metody stymulacji nerwowej nie wyklucza możliwości uszkodzenia nerwu.
  • C. uzyskując stymulację przy użyciu prądu o wyższym natężeniu można uzyskać znacznie więcej informacji niż przy stosowaniu prądu o niskim natężeniu (0,2-0,5 mA).
  • D. mózgiem stymulatora nerwów jest mikroprocesor.
  • E. drażnieniu za pomocą prądu stymulującego o wartościach niższych niż 0,2 mA często towarzyszą parestezje.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań