Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(119)

68.

Według wytycznych sporządzonych przez Grupę Roboczą Zarządu Głównego PTAiIT w sprawie analgezji zewnątrzoponowej porodu, przed rozpoczęciem analgezji zewnątrzoponowej konieczna jest kontrola następujących parametrów, wskaż odpowiedź nieprawidłową:

  • A. ciśnienia tętniczego krwi mierzonego w przerwie międzyskurczowej (SAP/DAP).
  • B. liczby oddechów (RR).
  • C. częstości tętna (HR).
  • D. saturacji krwi obwodowej (SpO2).
  • E. częstości tętna płodu (FHR).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań