Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(119)

71.

Wskaż zdanie fałszywe dotyczące znieczulenia chorego ze stwardnieniem rozsianym (SM):

  • A. znieczulenie ogólne nie wpływa na przebieg stwardnienia rozsianego.
  • B. symptomatologia blokad centralnych jest zbliżona do objawów stwardnienia rozsianego.
  • C. stres związany z zabiegiem chirurgicznym znacząco wpływa na postęp choroby.
  • D. znieczulenie zewnątrzoponowe porodu jest przeciwwskazane.
  • E. odpowiedź na działanie leków niedepolaryzujących jest prawidłowa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań