Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(119)

66.

Według wytycznych sporządzonych przez Grupę Roboczą Zarządu Głównego PTAiIT w sprawie analgezji zewnątrzoponowej porodu, sposób wykonania znieczulenia przewodowego porodu przedstawia się następująco. Wskaż odpowiedź nieprawidłową:

  • A. założenia cewnika zewnątrzoponowego w przestrzeniach L2 do L5 w kierunku dogłowowym na głębokość 13-15 cm.
  • B. przed każdym podaniem leków aspiracja.
  • C. podanie dawki testowej (jeśli stosowana) 2 do 3 ml LMZ z adrenaliną w rozcieńczeniu 1:200 000.
  • D. rekomendowane stężenia i dawki analgetyczne bupiwakainy 0,0625% do 0,1% - w objętości 6 ml do 12 ml.
  • E. zalecane jest łączenie LMZ z opioidami: fentanyl 1-2 μg/ml, sufentanil 0,2-0,3 μg/ml.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań