Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(119)

65.

Według wytycznych sporządzonych przez Grupę Roboczą Zarządu Głównego PTAiIT w sprawie analgezji zewnątrzoponowej porodu, przed podaniem dawki właściwej i przy każdej kolejnej zaleca się wykonanie następujących czynności. Wskaż odpowiedź nieprawidłową:

  • A. ułożenie rodzącej na plecach z kończynami dolnymi zgiętymi w stawach kolanowych i biodrowych oraz rotacją na stronę prawą.
  • B. przebywanie rodzącej w wymienionej pozycji przez 10 min i wstępną ocenę analgezji.
  • C. pozostawanie pacjentki w wymienionej pozycji przez kolejne 10 min przy zadawalającej analgezji.
  • D. ułożenie pacjentki na boku po stronie niedostatecznej analgezji i pozostawanie w tej pozycji przez około 10 min, w przypadku lateralizacji znieczulenia i/lub odczuwanego przez rodzącą: kłucia, ciągnięcia, bólu w pachwinie (celem ograniczenia nieuzasadnionego zwiększania stężenia LMZ w przypadku subiektywnie ocenianej przez rodzącą niezadowalającej analgezji).
  • E. u rodzących z objawami zespołu żyły głównej dolnej podawanie dawek na boku i zmiana stron co 5 min (łącznie 10 min na każdym boku).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań