Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(119)

64.

Według wytycznych sporządzonych przez Grupę Roboczą Zarządu Głównego PTAiIT w sprawie analgezji zewnątrzoponowej porodu, praktyczne wykonanie resuscytacji z użyciem emulsji lipidowej, przebiegać powinno następująco. Wskaż odpowiedź nieprawidłową:

  • A. przygotować pojemnik 500 ml 20% intralipidu.
  • B. podać bolus 1,0 ml/kg mc w ciągu 1 min.
  • C. przy braku powrotu sprawnej hemodynamicznie czynności serca powtórzyć tę dawkę po raz drugi i trzeci co 3-5 min.
  • D. po powrocie sprawnej czynności serca rozpocząć infuzję pozostałej części intralipidu z szybkością 0,25 ml/kg/min.
  • E. nie przekraczać całkowitej dawki 80 ml/kg.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań