Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

60.

Tonometria żołądkowa jest metodą:
1) pozwalającą na ocenę niedotlenienia całego organizmu;
2) służącą tylko do oceny utlenowania układu żołądkowo-jelitowego;
3) w której do oceny utlenowania tkankowego wykorzystuje się pośredni pomiar pH w śluzówce żołądka;
4) pozbawioną ograniczeń;
5) wykonywaną przy użyciu tonometru, urządzenia wprowadzanego do żołądka w typowy sposób.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4,5.
  • B. 2,3,4,5.
  • C. 2,3,5.
  • D. 1,3,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań