Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

59.

Noworodek urodzony w 28 tygodniu ciąży z masą ciała 960 g, został przyjęty do pediatrycznego oddziału intensywnej terapii. W badaniu radiologicznym płuc stwierdzono zespół samoistnych zaburzeń oddychania (ZZO, IRDS). U dziecka zastosowano dwie dawki preparatu powierzchniowo czynnego (surfaktantu naturalnego, Survanta), wentylację respiratorem Babylog metodą SIMV ze stężeniem tlenu - 40% i ciśnieniem szczytowym początkowo - 28 cm H2O, a następnie - 15 cm H2O. Badanie gazometryczne wykonane po ustabilizowaniu stanu dziecka wykazało pH - 7,35 , pCO2 - 40, PaO2 - 65, BE -4. Rozpoczęto karmienie dożołądkowe przez sondę, pokarmem matki oraz częściowe żywienie pozajelitowe przez kaniulę polietylenową założoną do lewej żyły udowej. W 3 dobie leczenia stan dziecka pogorszył się, tętno przyspieszyło do 185 ud/min, ciśnienie tętnicze obniżyło się do 35/15 mmHg, zaobserwowano wzdęcie brzucha, pogorszenie utlenowania (paO2 - 35 mmHg), kwasicę metaboliczną (BE -8). W badaniu RTG klatki piersiowej stwierdzono obustronne niewielkie zmiany niedodmowe w częściach przywnękowych. W badaniu RTG jamy brzusznej stwierdzono objawy rozdęcia pętli jelitowych, pęcherzyki gazu w ścianach jelit oraz w układzie żyły wrotnej. W badaniu USG brzucha stwierdzono rozdęcie jelit i zatarcie struktur nerkowych. W USG przezciemiączkowym stwierdzono krwawienie II stopnia do OUN. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

  • A. wstrząs septyczny.
  • B. zator powietrzny poprzez kaniulę centralną.
  • C. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
  • D. martwicze zapalenie jelit.
  • E. odma śródpiersia i otrzewnej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań