Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

55.

Dobowa, dożylna dawka metamizolu w leczeniu bólu pooperacyjnegou dorosłych wynosi:

  • A. 0,05-0,5 g.
  • B. 1-2 g.
  • C. 2-3 g.
  • D. 4-6 g.
  • E. żadna z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań