Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

54.

Czym różni się obrzmienie mózgu od obrzęku mózgu?

  • A. wielkością ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
  • B. zawartością wody w mózgu.
  • C. objętością płynu mózgowo-rdzeniowego w mózgu.
  • D. objętością krwi w mózgowiu.
  • E. stanem kości czaszki.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań