Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

124.

W zakresie świadczeń gwarantowanych mieszczą się m.in. następujące działania lekarza rodzinnego:

  • A. analiza potrzeb zdrowotnych pacjentów.
  • B. porady patronażowe, badania bilansowe.
  • C. edukacja zdrowotna.
  • D. systematyczna okresowa ocena stanu zdrowia pacjentów.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań