Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

124.

Przywołana w Kodeksie Etyki Lekarskiej stara łacińska maksyma „Salus aegroti suprema lex esto” oznacza, że obowiązkiem moralnym lekarza jest:

  • A. działać dla dobra chorego
  • B. traktować pacjenta w sposób życzliwy i kulturalny
  • C. działać zgodnie z własnym sumieniem.
  • D. stać na straży godności zawodu lekarza.
  • E. bezwzględnie przestrzegać prawa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań