Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

139.

W sierpniu 2017 r. na Madagaskarze odnotowano największe w tej dekadzie ognisko dżumy. Zgodnie ze stanem na 12.10.2017 r. stwierdzono ogółem 560 przypadków zachorowań, w tym: 394 przypadki dżumy płucnej, 143 dymieniczej, 1 posocznicowej oraz 22 przypadki, w których nie określono postaci klinicznej. Odnotowano 57 zgonów. Populacja Madagaskaru liczy 24,9 mln osób. Wzór, który opisuje obliczanie współczynnika śmiertelności wyrażonego w procentach to:

  • A. 57/560 x 100% = 10,2%.
  • B. 143/560 x 100% = 25,5%.
  • C. 394/560 x 100% = 70,4%.
  • D. 57/24 900 000 x 100% = 0,0002%.
  • E. 560/24 900 000 x 100% = 0,002%.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań