Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

64.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zaparć stolca u dzieci:

1) są najczęstszą przyczyną bólu brzucha u dzieci;

2) lekiem z wyboru u dzieci powyżej 6. miesiąca życia są makrogole;

3) spowodowane są wysoką zawartością błonnika w diecie dziecka;

4) częstą przyczyną zaparć jest choroba Hirschsprunga;

5) leczenie zaparcia czynnościowego jest długotrwałe i wymaga często co najmniej 2 miesięcy farmakoterapii.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,5.
  • B. 1,2,4.
  • C. 2,3,4.
  • D. 2,3,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań