Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

189.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie:

  • A. enoftalmia jest najczęściej objawem izolowanego złamania oczodołu.
  • B. enoftalmia jest objawem krwawienia podpajęczynówkowego.
  • C. w odruchu konsensualnym w badanym oku dochodzi do poszerzenia źrenicy.
  • D. egzoftalmometr nie służy do oceny enoftalmii.
  • E. egzoftalmometr mierzy ciśnienie w gałce ocznej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań